Hồ bơi tạo 'sóng thần' khiến 44 khách bị thương ở Trung Quốc - Vali Baloo Túi Xách Baggo

Hồ bơi tạo ‘sóng thần’ khiến 44 khách bị thương ở Trung Quốc

0844216777